Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Zapytania ofertowe

2022

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Na na świadczenie usługi kompleksowego nadzoru, koordynacji, zarządzania, kontroli i rozliczenia całościowego robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu,  Etap II inwestycji – Przebudowa budynku szkoły, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku szkoły oraz łączniku.

Informacja o wynikach postępowania

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kompleksowego nadzoru, koordynacji, zarządzania, kontroli i rozliczenia całościowego robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu,  Etap II inwestycji – Przebudowa budynku szkoły, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku szkoły oraz łączniku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

2020

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Wykonanie zadania dotyczącego przebudowy istniejącego przyłacza wodociagowego do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Nowym Tomyślu.

Protokół z przeprowadzonego wyboru oferty

Informacja o wynikach postępowania

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Wykaz-Informacja o wykonaniej robocie budowlanej

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Projekt umowy o roboty budowlane

Decyzja Burmistrza

Warunki techniczne

Projekt budowlano-wykonawczy:

 - Opis przyłącza

 - Kopia mapy zasadniczej

 - Plan sytuacyjny

 - Przyłacze wody

 - Przyłacze wodociągowe specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 - Schemat zebezpieczenia instalacji uzbrojenia terenu

 - Rzut parteru, doprowadzenie wody zimnej

Przedmiar robót - przyłącze wody zimnej

 

 

2019

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Dostawa artykułów biurowych w 2019 i 2020 roku dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej Istopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Protokół z otwarcia ofert - Artykuły biurowe

Wyniki postępowania - Artykuły biurowe

 

Dostawa środków czystości w terminie od 15.11.2019 do 31.12.2020 roku dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Protokół z otwarcia ofert - Środki czystości

Wyniki postępowania - Środki czystości

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, odbiór zużytych tonerów/tuszy oraz opróżnianie pojemników na zużyty toner w 2019 i 2020 roku dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.  W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Protokół z otwarcjia ofert - Tonery

Wyniki postepowania - Tonery

 

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, odbiór zużytych (tuszy  i tonerów), oraz opróżnianie pojemników na zużyty toner w terminie od 15.11.2019 do 31.12.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy na dostawę tonerów

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 -Zestawienie tonerów

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów biurowych w terminie od 15.11.2019 do 31.12.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy na dostawę art. biurowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 - Zestawienie artykułów biurowych

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków czystości w terminie od 15.11.2019 do 31.12.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy na dostawę środków czystości

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 - Zestawienie środków czystości