Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Przegląd 2014

Przegląd Zespołów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia
i Ogólnokształcących Podstawowych Szkół Muzycznych
Regionu Wielkopolskiego

30 maja 2014 r.

Harmonogram

harmonogram

 

UWAGA!

Organizatorzy Przeglądu Zespołów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych
I stopnia i Ogólnokształcących Podstawowych Szkół Muzycznych Regionu Wielkopolskiego uprzejmie informują o zmianie terminu odbycia się w/w Przeglądu z dnia 4 kwietnia na dzień 30 maja 2014 r.
Zmiany dokonano z uwagi na liczne prośby Pań Nauczycielek rytmiki.
Jednocześnie ulega zmianie termin nadsyłania zgłoszeń - z dnia 7 marca na 25 kwietnia 2014 r.
Potwierdzenie zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu zostaną przesłane do dnia 16.05.2014 r.

Organizatorzy

 

REGULAMIN
PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KLAS RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PODSTAWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH REGIONU WIELKOPOLSKIEGO


1. Przegląd odbędzie się w dniu 30 maja2014 r.

2. Organizatorami przeglądu są:
Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski,
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

3. Przegląd ma na celu:
• dokonanie analizy efektywności kształcenia w przedmiocie rytmika na danym etapie nauczania,
• opracowanie wniosków i zaleceń w zakresie doskonalenia procesu kształcenia,
• umożliwienie porównania osiągnięć edukacyjnych klas rytmiki,
• wymianę doświadczeń pedagogicznych,
• prezentację umiejętności uczniów w zakresie interpretacji ruchowych utworów muzycznych.

4. W Przeglądzie biorą udział uczniowie klas I - III rytmiki oraz zespoły rytmiki szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących podstawowych szkół muzycznych.

5. Szkoły obligatoryjnie zgłaszają do występu jedną klasę wybraną spośród klas I - III, od każdego nauczyciela rytmiki uczącego w danej szkole.
Można również zgłaszać zespoły rytmiki z udziałem uczniów klas wyższych.
Każda grupa prezentuje jeden układ.

6. Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski powołuje Jury Przeglądu.
Przebieg pracy Jury określa Regulamin Pracy Jury.

7. Prezentacje uczniów klas I - III rytmiki i zespołów rytmiki w Przeglądzie oceniane są
w skali od 1 do 25 punktów.

8. Protokół z pracy Jury zostanie przekazany Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski.

9. Szkoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymują dyplomy uczestnictwa.

10. Nauczyciele rytmiki obowiązkowo uczestniczą w spotkaniu metodycznym.

11. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

12. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 25.04.2014 na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego,
Plac Chopina 14, 64 - 300 Nowy Tomyśl,
tel. 61 4423326,
e-mail: sekretariat@psmnowytomysl.pl

13. Potwierdzenie zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu zostaną przesłane do dnia 16.05.2014 r.


Organizatorzy