Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Przegląd 2008

 

Przegląd Zespołów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia
i Ogónokształcących Podstawowych Szkół Muzycznych
Regionu Wielkopolskiego

11 kwietnia 2008 r.

 

W dniu 11.04.2008 r. odbył się w Nowym Tomyślu Przegląd Zespołów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia i Ogólnokształcących Podstawowych Szkół Muzycznych Regionu Wielkopolskiego zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Nowym Tomyślu oraz Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Wielkopolskiego, Starszego Wizytatora szkolnictwa artystycznego mgr Małgorzatę Bednarek.
W przeglądzie wzięło udział 15 szkół muzycznych I st. Regionu Wielkopolskiego, w tym 14 klas i 3 zespoły rytmiki reprezentowanych przez 183 uczniów ze szkół: Zbąszynia, Wolsztyna, Gostynia, Leszna, Wągrowca, Jarocina, Słupcy, Poznania (ul. Tomickiego), Konina, Piły, Krotoszyna, Ostrowa Wlkp., Kalisza oraz Nowego Tomyśla.
Klasy i zespoły rytmiki wymienionych szkół zaprezentowały przygotowane przez siebie układy przestrzenno - ruchowe.
Koncerty prowadził mgr Karol Jankowski.


Celem przeglądu było:
- dokonanie analizy efektywności kształcenia w przedmiocie rytmika na danym etapie nauczania,
- opracowanie wniosków i zaleceń w zakresie doskonalenia procesu kształcenia,
- umożliwienie porównania osiągnięć edukacyjnych klas rytmiki,
- wymianę doświadczeń pedagogicznych,
- prezentację umiejętności uczniów w zakresie interpretacji ruchowych utworów muzycznych.
Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski, Starszy Wizytator szkolnictwa artystycznego mgr Małgorzata Bednarek powołała Jury w składzie:
prof. Małgorzata Berent - Kupsik - przewodnicząca
mgr Marlena Pietrzak - Burandt
mgr Małgorzata Rościszewska

Po prezentacjach klas i zespołów rytmiki odbyło się spotkanie metodyczne nauczycielek klas rytmiki z Jurorami Przeglądu, któremu przewodniczyła prof. Małgorzata Berent - Kupsik z Akademii Muzycznej z Poznania.
Podczas trwania warsztatów metodycznych organizatorzy przeprowadzili zabawy i konkursy „ na wesoło" dla uczniów klas i zespołów rytmiki.

Dyrektor

Krystyna Szymko