Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Przegląd 2007

Przegląd Zespołów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia
i Ogólnokształcących Podstawowych Szkół Muzycznych
Regionu Wielkopolskieg 20.04.2007 r.


W dniu 20.04.2007r. odbył się w Nowym Tomyślu Przegląd Zespołów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia i Ogólnokształcących Podstawowych Szkół Muzycznych Regionu Wielkopolskiego zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Nowym Tomyślu oraz Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Wielkopolskiego, Starszego Wizytatora szkolnictwa artystycznego mgr Małgorzatę Bednarek.
W przeglądzie wzięło udział 22 szkoły muzyczne I st. Regionu Wielkopolskiego, w tym 21 klas i 7 zespołów rytmiki reprezentowanych przez 277 uczniów ze szkół: Wolsztyna, Zbąszynia, Kościana, Poznania, Szamotuł, Leszna, Gostynia, Jarocina, Słupcy, Pleszewa, Konina, Piły, Krotoszyna, Gniezna, Turka, Ostrowa Wlkp., Ostrzeszowa, Złotowa i Nowego Tomyśla.
Klasy i zespoły rytmiki wymienionych szkół zaprezentowały przygotowane przez siebie układy przestrzenno - ruchowe.
Koncerty prowadził mgr Karol Jankowski.

Celem przeglądu było:
- dokonanie analizy efektywności kształcenia w przedmiocie rytmika na danym
etapie nauczania,
- opracowanie wniosków i zaleceń w zakresie doskonalenia procesu kształcenia,
- umożliwienie porównania osiągnięć edukacyjnych klas rytmiki,
- wymianę doświadczeń pedagogicznych,
- prezentację umiejętności uczniów w zakresie interpretacji ruchowych utworów muzycznych.
Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski, Starszy Wizytator szkolnictwa artystycznego mgr Małgorzata Bednarek powołała Jury w składzie:
prof. Małgorzata Berent - Kupsik - przewodnicząca
mgr Marlena Pietrzak - Burandt
mgr Małgorzata Rościszewska

Po prezentacjach klas i zespołów rytmiki odbyło się spotkanie metodyczne nauczycielek klas rytmiki z jurorami Przeglądu, któremu przewodniczyły:
prof. Małgorzata Berent - Kupsik z Akademii Muzycznej z Poznania i Starszy Wizytator szkolnictwa artystycznego Regionu Wielkopolskiego mgr Małgorzata Bednarek oraz warsztaty muzyczne, które poprowadziła prof. Małgorzata Berent - Kupsik.
Podczas trwania warsztatów metodycznych organizatorzy przeprowadzili zabawy i konkursy „ na wesoło" dla uczniów klas i zespołów rytmiki.

Dyrektor

Krystyna Szymko