Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Historia Szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Tomyślu powstała dzięki usilnym staraniom ówczesnych władz miejskich,  przy  wsparciu  Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego  w  Poznaniu.  Powołał  ją  Minister Kultury  i Sztuki zarządzeniem nr 59 z dnia 23 września 1975 r., natomiast 30 września 1995 r. z okazji jubileuszu 20-lecia otrzymała imię Witolda Lutosławskiego. W latach 1992-2001 głównie z inicjatywy dyr. Zdzisława Barskiego szkoła posiadała filię  w Wolsztynie, obecnie jest ona samodzielną placówką.

Szkoła rozpoczęła swą działalność z rokiem 1975/76. Siedzibą szkoły stał się były ratusz mieszczący się przy Placu Niepodległości 31, a od 1 stycznia 2003r. budynek przy Pl. Chopina 14.

Organizację szkoły powierzono Ryszardowi Szczepańskiemu.

Ponieważ w Nowym Tomyślu nie było  wówczas pedagogów z wymaganymi kwalifikacjami, większość kadry dojeżdżała z Poznania. Aktualnie w szkole pracuje 25 pedagogów, z których 5 nauczycielek to absolwentki naszej szkoły, 11 - to mieszkańcy  Nowego Tomyśla, pozostali dojeżdżają z Grodziska, Zbąszynia, Opalenicy i Poznania.

Wśród 136 pierwszych uczniów liczną grupę stanowili uczniowie zlikwidowanego Społecznego Ogniska Muzycznego. Stopniowo zwiększała się liczba przyjmowanych kandydatów, w ostatnich latach w szkole kształci się  przeciętnie 180 uczniów, nie tylko z Nowego Tomyśla, ale także z okolicznych miast i wiosek.

Aktualnie szkołą kieruje Krystyna Szymko. Jest już piątym dyrektorem, jej poprzednicy to: Ryszard Jasiński (1975-77), Krystyna Szymko (1977-83), Maria Pieniężna-Tyszkowska (1983-88), Zdzisław Barski (1988-2002).

Główne cele jakie realizuje szkoła, to umuzykalnianie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia muzycznego oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W szkole działają 4 sekcje: instrumentów klawiszowych, instrumentów strunowych, instrumentów dętych i perkusji oraz przedmiotów ogólnomuzycznych. Uczniowie pobierają naukę gry na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.

Szkoła nie ogranicza się tylko do działalności dydaktycznej. Rozległa i różnorodna jest jej działalność artystyczna dla środowiska. Już od pierwszych lat znany był jej udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach kulturalnych, państwowych i środowiskowych. Szkoła współpracowała z zakładami pracy, swoimi zakładami opiekuńczymi, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Cechem Rzemiosł Różnych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a w ostatnich latach w szczególności z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury, Powiatową i Miejską BibliotekąPubliczną, Klubem Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, szkołami   ogólnokształcącymi i muzycznymi, przedszkolam   i parafiami. Uczniowie i nauczyciele przygotowali liczne koncerty dla rodziców, seniorów, pracowników oświaty, dzieci niepełnosprawnych, rzemieślników, wojska, pacjentów szpitala, szkół, przedszkoli, dla Domu Wspólnoty „Barka”, gości z zagranicy odwiedzających nasze miasto (z Niemiec, Francji, Łotwy, Norwegii), dla licznych miłośników muzyki, m.in..  z okazji Święta Niepodległości, 3-Maja, Dnia Patrona, Międzynarodowego Dnia Muzyki, Dnia Edukacji Narodowej, z okazji odsłonięcia pomnika F.Chopina, Dnia Matki, zakończenia roku szkolnego i w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbywały się także koncerty najmłodszych p.n. „Mali-Dużym”, koncerty kolędowe, muzyki religijnej w szkołach i kościołach w Nowym Tomyślu i okolicznych miejscowościach.

Prowadzone były również liczne audycje dla dzieci przedszkolnych.

Zapraszano na koncerty muzyków-artystów.

Nawiązana została współpraca z wieloma szkołami muzycznymi, co owocowało licznymi koncertami, także wspólnymi.

W procesie kształcenia dużą wagę przywiązujemy do muzykowania zespołowego. Od pierwszych lat istniały liczne zespoły, takie jak: kwartet smyczkowy, orkiestra smyczkowa, zespoły fletów prostych, zespół instrumentalny dziecięcy, kwintet akordeonowy, kwartet klarnetowy, wiolonczelowy, saksofonowy, zespół gitarowy, rozrywkowy, orkiestra dęta, zespół rytmiczny, perkusyjny, wokalny i chór szkolny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się koncerty pedagogów naszej szkoły, szczególnie chóru nauczycielskiego, zespołu akordeonowego i solistów.

Praca dyrekcji i pedagogów oraz wszelkie działania uczniów wspomagane były i są przez Radę Rodziców, która jest  fundatorem nagród i upominków dla uczniów i absolwentów, dofinansowuje wyjazdy na koncerty, konkursy, wycieczki, imprezy rekreacyjne, zabawy szkolne, zakup pomocy naukowych i  naprawę instrumentów muzycznych.

Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który współorganizuje życie wewnątrzszkolne, uroczystości i imprezy rekreacyjne, redaguje gazetki okolicznościowe, w latach 1995-97 wydawał gazetkę szkolną „Takty i nietakty”, współpracuje z dyrekcją  w zakresie określonym w statucie szkoły.

Szkoła jest organizatorem imprez o szerszym zasięgu, w roku 2001 odbył się I Regionalny Konkurs Gitarowy, a od roku 2000 odbywają się Spotkania z Rytmiką z udziałem wielu szkół z Wielkopolski.

Aby umożliwić uczniom pełniejsze uczestnictwo w kulturze organizowane były wyjazdy do Teatru Wielkiego, Teatru Muzycznego w Poznaniu, Wrocławiu, na koncerty w Filharmonii Poznańskiej, Zielonogórskiej, w Liceum Muzycznym i Akademii Muzycznej w Poznaniu. 

 

Na przestrzeni 37 lat społeczność szkolna wypracowała pewne tradycje, z których jesteśmy bardzo dumni. Na koniec każdego roku bardzo uroczyście żegnamy uczniów ostatnich klas, dokonujemy wpisu do „Księgi Absolwentów”. Dyrektor z ich rąk odbiera pamiątkowe tableau, a zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i młodsi uczniowie mają okazję ostatni raz wysłuchać koncertu w ich wykonaniu. Podczas ważniejszych uroczystości śpiewany jest Hymn Szkoły. W rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego obchodzimy Dzień Patrona, połączony  z koncertem, konkursami, wystawą materiałów o kompozytorze i złożeniem kwiatów pod pamiątkową tablicą ku patrona szkoły. Co roku uroczyście obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej oraz Międzynarodowy Dzień Muzyki, w którym koncertują absolwenci naszej szkoły. Posiadamy „Złotą Księgę” do której na koniec roku szkolnego wpisuje się uczniów wyróżnionych i absolwentów, którym przyznano tytuł „Prymusa” oraz „Księgę Przyjaciół Szkoły”. W 12 tomach kroniki  znajdują się notatki, zapiski, wycinki prasowe i fotografie z życia szkoły. Wiele koncertów i uroczystości szkolnych utrwalonych jest na filmach video i płytach DVD.

Maria Tyszkowska