Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Formularz zapisu

 

Formularz zgłoszenia zapisu na rok szkolny 2022/2023

 

Kompletny kwestionariusz należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia poprzedzającego wybrany dzień badania przydatności w godz. 8.00 - 16.00.