Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Warsztaty 2016

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
REGION WIELKOPOLSKI

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
W NOWYM TOMYŚLU

 

 


WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI RYTMIKI
ORAZ RYTMIKI Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU
SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Warsztaty odbędą się 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Organizatorami warsztatów są:
  Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski,
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w  Nowym Tomyślu.

 

 1. Cele warsztatów:
  • ukazanie interpretacji ruchowej jako niezbędnego czynnika rozwoju muzycznego ucznia w szkole muzycznej I stopnia,
  • doskonalenie umiejętności w zakresie solfeżu dalcrozowskiego,
  • dokonanie analizy efektywności kształcenia w przedmiocie rytmika
   z kształceniem słuchu,
  • wymianę doświadczeń pedagogicznych.

 

 1. Warsztaty skierowane są do nauczycieli rytmiki oraz rytmiki z kształceniem słuchu szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących podstawowych szkół muzycznych.

 

 1. Nauczyciele uczestniczący w warsztatach otrzymają zaświadczenia o udziale
  w warsztatach.

 

 1. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty dojazdu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

 1. Formularz zgłoszeniowy należy nadesłać do dnia 21 kwietnia 2016 na adres: sekretariat@psmnowytomysl.pl

 

 1. Miejsce organizacji warsztatów - sala baletowa Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14.

           

Organizatorzy

 

Regulamin

Harmonogram

Formularz zgłoszeniowy