Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Warsztaty 2018

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu

zaprasza na

SEMINARIUM METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI RYTMIKI I KSZTAŁCENIA SŁUCHU

SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA

 

 1. Seminarium odbędzie się 18maja 2018 r.

 

 1. Organizatorami seminarium są:

 Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski,

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Witolda Lutosławskiego w  Nowym Tomyślu.

 

 1. Cele seminarium:
 • Ukazanie interpretacji ruchowej jako niezbędnego czynnika rozwoju muzycznego ucznia w szkole muzycznej I stopnia.
 • Praktyczna realizacja wybranych form muzycznych w interpretacji ruchowej.
 • Wymiana doświadczeń pedagogicznych w zakresie realizacji podstawy programowej i stosowanych metod pracy z dziećmi.
 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli.

     4. Seminarium skierowane jest do nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu szkół muzycznych I stopnia i              ogólnokształcących podstawowych szkół muzycznych.

 

      5. Nauczyciele uczestniczący w seminarium otrzymają zaświadczenia o udzialew seminarium.

 

      6. Przegląd Zespołów Klas Rytmiki ma na celu:

 • dokonanie analizy efektywności kształcenia w przedmiocie rytmika na danym etapie nauczania,
 • opracowanie wniosków i zaleceń w zakresie doskonalenia procesu kształcenia,
 • umożliwienie porównania osiągnięć edukacyjnych klas rytmiki,
 • wymianę doświadczeń pedagogicznych,
 • prezentację umiejętności  uczniów w zakresie interpretacji ruchowychutworów muzycznych.

 

      7. W Przeglądzie biorą udział uczniowie klas I - III rytmiki oraz zespoły rytmiki szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących podstawowych szkół      muzycznych.

      8. Przegląd odbędzie się w trakcie seminarium w formie koncertu.

      9. Szkoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymują dyplomy uczestnictwa.

     10. Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty dojazdu i wyżywienia uczestnicy seminarium oraz Przeglądu Zespołów     Klas Rytmiki pokrywają we własnym zakresie.

     11. Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w seminarium oraz uczestnictwa w Przeglądzie należy nadesłać do dnia 30 kwietnia 2018 na adres: sekretariat@psmnowytomysl.pl

     12. Miejsce organizacji seminarium - Nowotomyski Ośrodek Kultury, Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14.

 

 

Formularz zgłoszeniowy na seminarium

HARMONOGRAM SEMINARIUM

Formularz zgłoszeniowy_zespołu klas rytmiki