Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Aktualności

13.12.2022 roku

Informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 13 grudnia 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:

https://www.gov.pl/psmnowytomysl

Dotychczasowa strona Szkoły dostępna pod adresem http://www.psmnowytomysl.pl/ pozostanie aktywna, jednak nie będzie już aktualizowana.
Po dokonaniu stosownych modyfikacji w/w adres będzie przekierowywał użytkowników na nasz nowy adres na portalu gov.pl a dotychczasowe strony Szkoły udostępnimy jako archiwum.

Serwis https://www.gov.pl/psmnowytomysl od dnia 13 grudnia 2022 r. pełni również funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że nowotomyska szkoła muzyczna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Ministra „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu  Inwestycji  w latach 2021 - 2022  na realizację zadania  „Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu”.

Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły zakłada adaptację poddasza nieużytkowego, przebudowę funkcjonalno-techniczną budynku Szkoły wraz z  jej  rozbudową o łącznik z klatką schodową, windą, szatnią i portiernią w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury.

Po przebudowie i rozbudowie budynek nie tylko będzie spełniał wyższe wymagania techniczne, nie tylko zyska nowe, bardzo ważne elementy jakimi będą: nowa sala kameralna, nowa sala rytmiki, nowoczesne sale dydaktyczne, ale również nabierze reprezentacyjnego wyglądu.

Projekt zakłada rozbudowę Szkoły w latach 2021-2022.

Modernizacja bazy lokalowej Szkoły oraz rozbudowa o łącznik przyczyni się wydatnie do poprawy warunków kształcenia, dostępu dzieci i młodzieży do edukacji muzycznej, zwiększenia atrakcyjności oferty programowej i artystycznej Szkoły w zakresie możliwości prezentacji artystycznych w szkole, środowisku lokalnym, regionie oraz  kraju.

Całkowita wartość zadania 7 713 665,00 zł

Dyrektor

Krystyna Szymko

 

 


 
 
 
 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zap