Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Projekt CHOPIN 2010

REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
FRYDERYKA CHOPINA
- CHOPIN 2010


I. Organizatorzy

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.
64-300 Nowy Tomyśl, Plac Chopina 14 , Tel. 61 44 233 26 fax 61 44 257 25
e- mail: sekretariat@psmnowytomysl.pl

 

II. Cele konkursu

1. Zainteresowanie uczniów postacią i twórczością Fryderyka Chopina.

2. Upowszechnienie twórczości Fryderyka Chopina.

3. Rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do muzyki klasycznej.

 

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych powiatu
nowotomyskiego oraz obligatoryjnie dla uczniów klas IV - VI cyklu sześcioletniego
oraz II - IV cyklu czteroletniego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Nowym
Tomyślu.

2. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z załączonymi do regulaminu materiałami
oraz informacjami umieszczonymi na podanych stronach internetowych. Mogą także
czerpać wiedzę z innych dostępnych źródeł.

3. Konkurs ma formę testu wyboru oraz pytań otwartych. Obejmuje znajomość życia
i twórczości Fryderyka Chopina w zakresie ujętym w podanych materiałach oraz
źródłach wiedzy.
Niektóre z pytań oparte są na literaturze muzycznej Fryderyka Chopina ( ujętej
w kanonie utworów ) - w formie odsłuchu fragmentów utworów.

 

IV. Kryteria oceny

Każda prawidłowa odpowiedź : 3 pkt, niepełna - 1 pkt . Punkty dotyczące twórczości
( odsłuch ) - odpowiedź pełna : 5 pkt, niepełna - 3 pkt.


V. Etapy i terminy konkursu

1. Etap I konkursu odbywa się na terenie szkół podstawowych.

2. Szkoły powołują własne komisje konkursowe, które przeprowadzają test dostarczony przez organizatora.

3. Szkoły przeprowadzają test w wyznaczonej przez siebie sali i w wyznaczonym przez siebie terminie - nie później jak do dnia 12 lutego 2010r.

4. Szkoły wyłaniają zwycięzców ( 5 osób, które zdobyły największą liczbę punktów), którzy przechodzą do II etapu konkursu .

5. Szkoły we własnym zakresie kopiują testy dla uczestników.

6. Szkoły przesyłają karty zgłoszeń uczestników II etapu do dnia 26 lutego 2010r. na adres organizatorów.

7. II etap konkursu ( oparty na tych samych materiałach ) - przeprowadzany jest przez organizatora w dniu 4 marca 2010 r. w Sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

8. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek.


VI. Uwagi końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zorganizowania II etapu konkursu z podziałem na kategorie wiekowe uczniów.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy i ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy.

3. Nagrody wręczone zostaną podczas koncertu finałowego .

4. Uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.

5. Wszelkie uwagi i pytania związane z konkursem prosimy kierować do koordynatorek działań konkursowych :

Anna Antuszewska - e - mail: ania00@vp.pl Tel. 609 180 890
Anita Czajka - Pawlak - e - mail: anitaczajka@wp.pl Tel. 691 651 852

 

Laureaci konkursu wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina w ramach projektu Chopin 2010

I miejsce
- Alina Dzięcioł uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Nowym Tomyślu

II miejsce
- Michalina Miler uczennica Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu
- Monika Lauba uczennica Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu

III miejsce
- Maria Geisler uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Nowym Tomyślu
- Oliwia Śmierzchała uczennica Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu

Wyróżnienia
- Agata Szulc uczennica Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu
- Robert Szuwarski uczeń Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu
- Ewa Świtała uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Nowym Tomyślu


Laureaci konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną o życiu i twórczości F. Chopina w ramach projektu Chopin 2010
Spośród 43 prezentacji jury wybrało:

I miejsce - Alina Dzięcioł, uczennica klasy IV

II miejsce

- Monika Mieloszyńska, uczennica klasy V
- Maria Geisler, uczennica klasy V

III miejsce - Leopold Szumiński, uczeń klasy VI

Wyróżnienia:
- Martyna Nowotnik
- Alicja Miarka