Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Przegląd 2010

Przegląd Zespołów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia
i Ogólnokształcących Podstawowych Szkół Muzycznych
Regionu Wielkopolskiego

23 kwietnia 2010 r.


W dniu 23.04.2010 r. odbył się w Nowym Tomyślu Przegląd Zespołów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia i Ogólnokształcących Podstawowych Szkół Muzycznych Regionu Wielkopolskiego zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Nowym Tomyślu oraz Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Wielkopolskiego, Starszego Wizytatora szkolnictwa artystycznego mgr Małgorzatę Bednarek.
W przeglądzie wzięło udział 23 szkół muzycznych I st. Regionu Wielkopolskiego, w tym 20 klas i 12 zespołów rytmiki reprezentowanych przez 289 uczniów ze szkół: Leszna, Szamotuł, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Ostrzeszowa, Pleszewa, Konina, Koła, Gostynia, Poznania (Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Kurpińskiego, Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego, Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego), Wolsztyna, Słupcy, Kościana, Kalisza, Gniezna, Zbąszynia, Wągrowca, Turka i Nowego Tomyśla.
Klasy i zespoły rytmiki wymienionych szkół zaprezentowały przygotowane przez siebie układy przestrzenno - ruchowe.
Koncerty prowadziła mgr Aleksandra Walczak.


Celem przeglądu było:
- dokonanie analizy efektywności kształcenia w przedmiocie rytmika na danym
etapie nauczania,
- opracowanie wniosków i zaleceń w zakresie doskonalenia procesu kształcenia,
- umożliwienie porównania osiągnięć edukacyjnych klas rytmiki,
- wymianę doświadczeń pedagogicznych,
- prezentację umiejętności uczniów w zakresie interpretacji ruchowych utworów muzycznych.
Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski, Starszy Wizytator szkolnictwa artystycznego mgr Małgorzata Bednarek powołała Jury w składzie:
prof. Małgorzata Berent - Kupsik - przewodnicząca
dr Kinga Ceynowa
mgr Marlena Pietrzak - Burandt

Po prezentacjach klas i zespołów rytmiki odbyło się spotkanie metodyczne nauczycielek klas rytmiki z Jurorami Przeglądu, któremu przewodniczyła prof. Małgorzata Berent - Kupsik z Akademii Muzycznej z Poznania.