Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu

        

 

 

 

 

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że nowotomyska szkoła muzyczna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Ministra „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu  Inwestycji  w latach 2021 - 2022  na realizację zadania  „Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu”.

Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły zakłada adaptację poddasza nieużytkowego, przebudowę funkcjonalno-techniczną budynku Szkoły wraz z  jej  rozbudową o łącznik z klatką schodową, windą, szatnią i portiernią w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury.

Po przebudowie i rozbudowie budynek nie tylko będzie spełniał wyższe wymagania techniczne, nie tylko zyska nowe, bardzo ważne elementy jakimi będą: nowa sala kameralna, nowa sala rytmiki, nowoczesne sale dydaktyczne, ale również nabierze reprezentacyjnego wyglądu.

Projekt zakłada rozbudowę Szkoły w latach 2021-2022.

Modernizacja bazy lokalowej Szkoły oraz rozbudowa o łącznik przyczyni się wydatnie do poprawy warunków kształcenia, dostępu dzieci i młodzieży do edukacji muzycznej, zwiększenia atrakcyjności oferty programowej i artystycznej Szkoły w zakresie możliwości prezentacji artystycznych w szkole, środowisku lokalnym, regionie oraz  kraju.

Całkowita wartość zadania 7 713 665,00 zł

Dyrektor

Krystyna Szymko