Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Informacje o szkole

 

 

PSM

 

Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Tomyślu jest szkołą I stopnia, tzn. prowadzi naukę gry na instrumentach od podstaw, bez wcześniejszego przygotowania, a także bez pionu ogólnokształcącego. 

Szkoła istnieje od 1975 r. Dotychczas naszą szkołę opuściło 813 absolwentów. Wielu z nich podjęło naukę w szkołach wyższego stopnia, spora grupa ukończyła studia muzyczne, otrzymując dyplom muzyka zawodowego, inni są członkami zespołów muzycznych, nauczycielami czy też animatorami kultury w swoich środowiskach.

Lata spędzone w szkole dostarczają dzieciom wiele radości, przeżyć związanych z muzyką, występami dla publiczności i udziałem w muzykowaniu zespołowym. Kontakt ze sztuką uczy wrażliwości na piękno, rozwija osobowość, pamięć, wyobraźnię, uzdolnienia ogólne, a jednocześnie wdraża do systematycznej pracy.

Nauka gry na instrumencie odbywa się indywidualnie, co sprawia, że nauczyciel ma możliwości dogłębnego poznania ucznia i zastosowania najbardziej efektywnych metod nauczania.

Nauka w szkole odbywa się w dwóch cyklach: 6-letnim i 4-letnim. Dzieci mogą uczyć się grać na instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, trąbce, saksofonie oraz perkusji. Szkoła nie prowadzi nauki gry na instrumentach elektronicznych.  

Nauka w szkole obejmuje grę na instrumencie, rytmikę z kształceniem słuchu (dla dzieci w kl. I-III cyklu sześcioletniego), a w późniejszych klasach także instrument dodatkowy, audycje muzyczne, chór i zespoły instrumentalne.

Lekcje odbywają się głównie po południu, dostosowane są do planów szkół oświatowych.

Szkoła może wypożyczyć za opłatą niektóre instrumenty.

Nauka w szkole jest bezpłatna, jednak jej działalność wspierana jest finansowo przez Radę Rodziców. Miesięczna składka aktualnie wynosi 20 zł.

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej oraz płytoteki i wideoteki.

Szkoła proponuje również różne formy rekreacji i wypoczynku, m.in. zabawy w plenerze, baliki dla młodszych uczniów, wyjazdy do Filharmonii i Teatru Muzycznego oraz warsztaty muzyczne dla szkolnych zespołów muzycznych w okresie ferii i wakacji.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kwestionariusza wraz z fotografią i uzyskanie pozytywnej oceny z badania przydatności. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu słuchu muzycznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej oraz predyspozycji do nauki na wybranym instrumencie.

 

Zapraszamy chętne dzieci do nauki w naszej szkole. Życzymy wiele radości ze spotkań z muzyką.