Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 15.10.2007 r.

15.10.2007

Dzień Edukacji Narodowej - MUZYCZNE ŻYCZENIA


W poniedziałek 15 października w sali Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbył się wspaniały koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Tomyślu. Samorząd Uczniowski przy pomocy swojego opiekuna pani Anity Czajki -Pawlak oraz nauczycielki pani Anny Antuszewskiej, zorganizował wspaniałą uroczystość, podczas której uczniowie śpiewem, tańcem i znakomitą grą na instrumentach wyrazili swoją wdzięczność za trud pracy jaki nauczyciele wkładają w ich kształcenie i rozwój ich talentów. Uczniowie: Aleksandra Czajka i Aleksander Kowalski, w profesjonalny sposób poprowadzili koncert i w imieniu wszystkich uczniów złożyli nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły oraz zaproszonym emerytom piękne życzenia i gorące podziękowania za ich pracę i zaangażowanie.
Dyrektor szkoły Krystyna Szymko, obdarowana została życzeniami oraz bukietami kwiatów zarówno od uczniów, jak i od przedstawicieli Rady Rodziców, którzy podobnie jak ich dzieci złożyli życzenia i podziękowali pracownikom szkoły za ich trudną pracę.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej stały się okazją do nagrodzenia szczególnie wyróżniających się nauczycieli. Nagrody Dyrektora odebrali w tym roku z rąk Krystyny Szymko - nauczyciele: Anna Antuszewska, Anita Czajka-Pawlak, Aleksandra Walczak, Tomasz Miler i Ryszard Troszczyński.

Anita Czajka - Pawlak